Teoriprøve 1
Du kommer snart til å se 45 spørsmål. Angi ett svar per spørsmål og klikk på neste. Du kan markere spørsmål, som du vil gå tilbake, og du kan når som helst under prøven endre ditt svar ved å klikke på oversikt.

Hos vegvesen har du 90 min til å svare på spørsmålene. For at prøven skal bli godkjent må du svare riktig på minst 38 spørgmål, det betyr at du kan ha høyst 7 feil, for å bestå teoriprøven.

Efter prøven får du direkte beskjed om prøven er godkjent eller ikke.Disse funksjonene er ikke tilgjengelige i Vegvesenets teoriprøve.