top
E-mail side 

 

Teoriprøven på nett

Gratis teoriprøve for bil

"Øvelse gjør mester!" Ja, ja, dette gamle ordspråket gnåles avalle fra kaffedrikkende matematikklærere til foreldrene dine. Men det gjør det ikke mindre sant.

Å ha tatt en test på forhånd kan være svært nyttig når du sitter der ogskal besvare den riktige teoriprøven. Da vet du hvordan det er organisert oghvilke krav som blir stilt. Vår statistikk viser at de elevene som har gjennomførtet par tester før det blir alvor, har langt større sjanse for å bestå.

Ta alle prøvene så mange ganger du har lyst

Trafikktesten inneholder 6 teoriprøver. Med disse kan du skjerpe din evne til å svare på den store dagen. Du får hele tiden tilbakemelding om svaret er riktig. Trafikktesten gir deg tilgang til alle førerkortspørsmål som ligner dem du får til førerprøven.


 

 

 

 

Fantastisk hjemmeside, tusentakk!

— Morten

 

 

 

Teori guides

Fri veg (vikeplikt) for trikk

Trikken er en del av trafikkbildet i flere norske byer. Det er derfor viktig å vite at andre trafikanter skal gi fri veg for trikk.

Les guide

Kollektivfelt

Hovedregelen er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt.

Les guide

Landevegskjøring

Her skal vi se på noen situasjoner i vegkryss, hvor vi enten skal inn på, eller ta av fra forkjørsveg.

Les guide 

 

Trafikkskilt

100 - Fareskilt

Fareskilt brukes når en fare kan være vanskelig å oppfatte i tide, eller når en fare er vesentlig større enn det som kan forventes ut fra trafikkforhold, vegutforming eller omgivelser.

Fareskilt

200 - Vikeplikt

Vikeplikt- og forkjørsskilt regulerer vikepliktforholdene på en strekning eller et sted, som regel i forbindelse med kryss eller innsnevringer.

Vikeplikt

300 - Forbudsskilt

Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde.

Forbudsskilt 

 

 

Gode råd om rundkjøringer

Mange synes dette er komplisert, og vegrer seg litt for å kjøre i rundkjøringer. Alle rundkjøringer har det blå påbudsskiltet i forkant, med hvit pil som peker rundt. I tillegg møter du et vikepliktskilt og en vikelinje på kjørebanen.

Det er lurt å kjøre rolig fram mot rundkjøringen fordi det er gangfelt i forkant, og man har vikeplikt for trafikken fra venstre. Holder man lav fart er det lettere å finne en luke, og man slipper ofte å måtte bremse helt opp. Høy fart i rundkjøringene fører stort sett til dårligere trafikkavvikling og flere bråstopp.

Les mer