top
Print side E-mail side 

400 - Paabudsskilt

402.1 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.2 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.3 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.4 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.5 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.6 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.7 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

402.8 Påbudt kjøreretning


Skiltet angir at kjørende skal forlate vegkrysset i den retning som er angitt på skiltet.

404.1 Påbudt kjørefelt


Skiltet angir at kjørende skal passere skiltet på den side som pilen peker mot

404.2 Påbudt kjørefelt


Skiltet angir at kjørende skal passere skiltet på den side som pilen peker mot

406 Påbudt rundkjøring


Påbudt rundkjøring