top
Print side E-mail side 

800 - Underskilt

806 Tid


Underskiltet angir at hovedskiltet bare gjelder i det eller de tidsrom som er angitt med klokkeslett. Sorte tall gjelder hverdag unntatt lørdag, sorte tall i parentes gjelder lørdag, røde tall gjelder søndag, helligdag og offentlig høytidsdag.

810 Svingpil


Underskiltet angir at hovedskiltet gjelder etter sving i vegkryss.

812 Anbefalt fart


Underskiltet angir den høyeste fart som den varslede fare tilsier under normale vær-, føre-, sikt- og lysforhold.

813 Stigningsgrad


Stigningsgrad.

822 Forløp av forkjørsveg


Underskiltet viser et skjematisk bilde av krysset, hvor tykk strek angir forkjørsveg og tynn strek angir veg hvor skiltene 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp» er satt opp.

824 Forvarsling av stopp


Underskiltet brukes sammen med skilt 202 «Vikeplikt» for å varsle om at skilt 204 «Stopp» er satt opp i angitt avstand.

826 Sykkeltrafikk i begge kjøreretninger


Underskiltet viser at det er sykkeltrafikk i begge kjøreretninger på kryssende sykkelveg eller gang- og sykkelveg.