top
Print side E-mail side 

100 - Fareskilt

102 Farlige svinger

 

Den første til høyre.

104.1 Bratt bakke

 

Stigning.

104.2 Bratt bakke

 

Fall.

106.1 Smalere veg


Innsnevring på begge sider.

108 Ujevn veg

 

Ujevn veg.

109 Fartshump


Fartshump.

110 Vegarbeid


Vegarbeid.

112 Steinsprut

 

Steinsprut.

114.1 Rasfare


Skiltet varsler om fare for ras av stein, jord, snø e.l., og at rasmaterialer kan ligge på kjørebanen. 

116 Glatt kjørebane


Skiltet varsler om fare for glatt kjørebane på grunn av særlige forhold.

117 Farlig vegskulder


Farlig vegskulder.

118 Bevegelig bru


Bevegelig bru.

120 Kai, Strand eller Ferjeleie


Kai, strand eller ferjeleie.

122 Tunnel


Tunnel.

124 Farlig vegkryss


Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor det gjelder vanlig vikeplikt overfor kjørende fra høyre. 

126 Rundkjøring


Rundkjøring.

132 Trafikklyssignal


Trafikklyssignal.

134 Planovergang med bom


Planovergang med bom

135 Planovergang uten bom


Planovergang uten bom.

136.1 Avstandsskilt


Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135

136.2 Avstandsskilt


Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135

136.3 Avstandsskilt


Skiltet gir forvarsel om planovergang varslet med skilt 134 eller 135

138.1 Jernbanespor


Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan. 

138.2 Jernbanespor


Skiltet angir stedet hvor jernbane eller forstadsbane krysser vegen i plan. 

139 Sporvogn


Sporvogn.

140 Avstand til gangfelt


Avstand til gangfelt.

142 Barn


Skiltet varsler om sted på eller langs veg hvor barn ofte ferdes eller oppholder seg i forbindelse med skole, barnehage, lekeplass e.l. 

144 Syklende


Skiltet varsler om sted hvor syklende ofte krysser eller kjører ut på vegen.

146.1 Dyr - Elg


Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.

146.2 Dyr - Rein


Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.

146.3 Dyr - Hjort


Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.

146.4 Dyr - Ku


Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.

146.5 Dyr - Sau


Skiltet varsler at dyr ofte ferdes over eller langs vegen.

148 Møtende trafikk


Skiltet varsler at kjørebanen har kjørende trafikk i begge retninger.

149 Kø


Køøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøøø.

150 Fly


Skiltet varsler at fly kan fly lavt over eller nær vegen.

152 Sidevind


Skiltet varsler om sted hvor det ofte forekommer sterk sidevind.

153 Trafikkulykke


Trafikkulykke.

154 Skiløpere


Skiltet varsler om sted hvor skiløpere ofte krysser vegen.

155 Ridende


Skiltet varsler om sted hvor ridende ofte krysser eller rir ut i vegen.

156 Annen fare


Farens art er angitt på underskilt.