top
Print side E-mail side 

200 - Vikeplikt

202 Vikeplikt


Skiltet angir at kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg.

204 Stopp


Skiltet angir at kjørende skal stanse helt før kjøring inn på kryssende veg eller før kryssing av planovergang, og at den kjørende har vikeplikt for kjørende trafikk i begge retninger på kryssende veg eller at den kjørende skal gi fri veg for sporvogn og jernbanetog på kryssende planovergang. Stansen skal skje foran og inntil stopplinje, eller dersom stopplinje mangler, så nær den kryssende veg som mulig.

206 Forkjørsveg

 

Skiltet angir at kjørende som kommer fra sideveg eller kryssende veg, er pålagt vikeplikt med skilt 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp».

Skiltet gjelder til det blir opphevet med skilt 208 «Slutt på forkjørsveg» eller skilt 202 «Vikeplikt» eller skilt 204 «Stopp».

I kjørefelt med skilt 531 «Felt for fartsøkning» gjelder likevel trafikkreglenes bestemmelser om kjøring i slikt felt. 

208 Slutt på forkjørsveg


Slutt på forkjørsveg.

210 Forkjørskryss


Skiltet varsler om farlig vegkryss hvor kjørende fra sideveg eller kryssende veg er pålagt vikeplikt med skilt 202 «Vikeplikt» eller 204 «Stopp». 

212 Vikeplikt overfor møtende kjørende


Skiltet angir forbud mot å kjøre inn på smal vegstrekning dersom slik kjøring medfører at møtende kjørende blir hindret.

214 Møtende kjørende har vikeplikt


Skiltet angir at møtende kjørende er pålagt vikeplikt med skilt 212 «Vikeplikt overfor møtende kjørende».