top
Print side E-mail side 

Statens Vegvesen

Motorveg/flerfeltsveg


Her skal vi se på situasjoner hvor vi skal inn på motorveg, enten med vikeplikt eller med gjensidig vikeplikt, det vi kaller fletting. Vi tar også for oss feltskifte.


Inn på motorveg hvor vi har vikeplikt

Noen steder er det vikeplikt i stedet for fletting. Årsaken er at det ikke er tilstrekkelig plass til et langt fartsøkningsfelt.

Fordi vi har vikeplikt, må vi holde lav fart mens vi venter på en luke.

Det letter innkjøringen hvis du har mulighet til aksellerasjon før du kommer inn på motorveien.

Når du har kommet inn, skal du sjekke speil mens du øker hastigheten.


 

 

 

 

Inn på motorveg med fartsøkningsfelt og fletting

Når vi skal inn på motorveg er det viktig å vite hva som gjelder. Her ser vi skiltet som viser at det er gjensidig vikeplikt, eller fletting som mange kaller det.

Hensikten med flettefeltet er å få opp farten tilsvarende de andre.

Start tidlig med fartsøkning. Da vil de på motorveien se at du ønsker å komme inn.

De bør lette innkjøringen ved å tilpasse sin hastighet.

Før feltskiftet sjekker du venstre speil og blindsone. Vent med å legge deg inn til oppmerkingen mellom feltene slutter.

Som du ser på filmen er det først heltrukken, hvit bred linje mellom flettefelt og motorvei. Deretter blir linjen stiplet et stykke før den avsluttes.


 

 

 

 

Gode råd når du skal inn på motorveg

Når man skal ut på motorveg med fartsøkningsfelt og gjensidig vikeplikt (fletting), er det viktig å komme raskt opp i tilnærmet samme fart som feltet man skal ut i.

Viser du dette tidlig, blir bilene på den store vegen mer behjelpelige med å slippe deg inn. Det er ikke lett å slippe inn en som holder mye lavere fart.

Når du kommer raskt opp i fart får du også bedre tid til observasjonsdelen.

I fartsøkningsfeltet har du først en heltrukken hvit linje, så en stiplet, før markeringen opphører.

Hel linje betyr at det er for tidlig å skifte felt.

Stiplet linje betyr at den som skal ut på vegen har vikeplikt.

Når oppmerkingen slutter er det gjensidig vikeplikt.

Det betyr at den som er ute på vegen er pålagt å hjelpe til, og ved et eventuelt uhell, at skylden blir delt.


 

 

 

 

Feltskifte på motorveg

Ved feltskifte er det viktig å se seg for.

Først ser du i innvendig speil, så gir du tegn med blinklys, deretter utvendig speil.

Rett før du skifter felt, sjekker du blindsonen.


Kilde: Statens vegvesen