top
Print side E-mail side 

Statens Vegvesen

Sikring av barn i bil


Bilens sjåfør er ansvarlig for at passasjerer under 15 år er sikret i bilen, og kan straffeforfølges når slike passasjerer er usikret. Foreleggets størrelse er på kr 2000, og forholdet registreres med to prikker på førers førerkort.  Barnets høyde

Barn som er under 135 cm høye skal alltid bruke godkjent barnesikringsutstyr som er riktig i forhold til vekten til barnet. Barn mellom 135 og 150 cm skal bruke godkjent barnesikringsutstyr dersom slikt utstyr er tilgjengelig i bilen.

Bakovervendt barnestol

Statens vegvesen anbefaler at små barn sikres bakovervendt frem til de er fire år. Barn skal ikke transporteres i bakovervendt barnestol i forsete der det er kollisjonspute. Unntaket er hvis kollisjonsputen er deaktivert manuelt eller automatisk.

Bil uten bilbelter

I bil der det ikke er bilbelter skal barn under tre år ikke transporteres. Barn over tre år skal ikke transporteres i forsete i biler uten bilbelte.

Ny standard for bilseter

Det vil komme en ny standard for bilseter i 2014 med en rekke nye krav som vil forbedre sikkerheten ytterligere. Mer informasjon om dette følger senere. Bilseter godkjent etter dagens standard vil fortsatt være godkjent i mange år fremover.