top
Print side E-mail side 

Statens Vegvesen

Kollektivfelt


Hovedregelen er at busser og drosjer kan kjøre i kollektivfeltene, med utgangspunkt i skilting i de enkelte felt. I tillegg kan elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner, tohjuls motorsykkel uten sidevogn, tohjuls moped, sykkel og uniformert utrykningskjøretøy benytte slike felt.


Ingen regel uten unntak 

Fra 1. januar 2009 ble minibusser (buss med inntil 16 passasjerplasser, i tillegg til sjåfør) utestengt fra å kjøre i kollektivfelt, i tillegg til tre- og firehjuls motorsykkel/moped. Unntak gjelder for minibusser i løyvepliktig yrkestransport, og for minibusser som frakter minst sju personer i tillegg til sjåføren. Disse kan fortsatt bruke kollektivfeltene.         

Saktegående trafikanter

Syklister, mopeder og andre motorvogner som ikke kan kjøres lovlig i mer enn 40 km i timen får ikke oppholde seg på motorveg eller motortrafikkveg, og dermed heller ikke bruke kollektivfeltene her. Kollektivfelt i bysentrum vil være eksempel på hvor slike trafikanter kan oppholde seg.         

 

 

 

 

Relevante skilt

Skiltene forteller hvilke kjøretøy som har lov å kjøre i kollektivfeltene. Det finnes ulike skilt, og det er viktig at trafikantene er observante på forskjellene. Gjør deg kjent med skiltingen før du bruker kollektivfeltene:

Kollektivfelt for buss

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Kollektivfelt for buss og taxi

 I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Sambruksfelt

I felt med dette symbolet kan følgende kjøretøy kjøre:

 • Motorvogn med to eller flere personer i
 • Drosjer
 • Busser og minibusser som dekkes av unntaket
 • Elektrisk eller hydrogendrevne motorvogner
 • Tohjuls motorsykkel uten sidevogn
 • Tohjuls moped
 • Sykkel
 • Uniformert utrykningskjøretøy

Skiltene under viser når det er slutt på kollektiv- og sambruksfeltene, og trafikantene må over i vanlig kjørefelt.


Kilde: Statens vegvesen