top
Print side E-mail side 

Ta førerkort  - Statens vegvesen

Veien til førerkortet

1. Trafikalt grunnkurs

Før du kan ta kjøretimer eller øvelseskjøre, må du ta trafikalt grunnkurs. Kurset er obligatorisk og på 17 timer.
Les mer

2. Grunnleggende opplæring

Før du kjører i trafikken, er det viktig at du behersker bilen så godt at du kan rette oppmerksomheten mot andre trafikanter.
Les mer

3. Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig.

Les mer


 

 

 

 

4. Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter.
Les mer

5. Teoriprøve

Før du kan ta teoriprøven, må du levere søknad om førerkort. Teoriprøven tar du på en trafikkstasjon.
Les mer

6. Oppkjøring

Det er du selv som er fører og har ansvaret for det som blir gjort under prøven.

Les mer