top
Print side E-mail side 

Ta førerkort  - Statens vegvesen

Trafikal del

På dette trinnet skal du lære å kjøre i variert trafikk, og bli tilnærmet selvstendig. Du lærer blant annet om

  • trafikantgrupper og interessemotsetninger
  • å kjøre effektivt, miljøvennlig og økonomisk
  • å redusere risikoen for ulykker
  • å bli forbikjørt og kjøre forbi

Opplæringa kan skje på en trafikkskole, privat eller i en kombinasjon.

Individuell tilpassing

Hvor mange kjøretimer du skal ta, må tilpasses det behovet du har og hvor mye du øvingskjører privat. Det er viktig å nå målet for trinnet

Obligatorisk sikkerhetskurs på bane

Mot slutten avå trinn 3 skal du gjennomføre sikkerhetskurs på bane. Kurset er på 4 timer og skal medvirke til at du greier å unngå ulykker. Du lærer blant annet om hvordan

  • du sikrer personer og gods
  • kjøremåten din avgjør om du har, eller mister, kontrollen over bilen

Obligatorisk veiledningstime

Trinn 3 blir avsluttet med en veiledningstime. Du og læreren skal sammen vurdere om du har gode nok ferdigheter til å begynne på trinn 4.


Kilde: Statens vegvesen