top
Print side E-mail side 

Ta førerkort  - Statens vegvesen

Avsluttende opplæring

I løpet av dette trinnet skal du bli så god at du kan kjøre på en ansvarlig måte i god samhandling med andre trafikanter. Du skal blant annet kunne velge kjøremåter med lav risiko, kunne motvirke at det skjer ulykker og være bevisst på hvordan du kan forbedre deg som bilfører etter at du har fått førerkort.

Sikkerhetskurs på veg

Kurset er på i alt 13 timer. Det har 4 deler:

  1. Bilkjøringens risiko
  2. Kjøring på landeveg og forbikjøring
  3. Avsluttende kjøring i trafikken
  4. Refleksjon og oppsummering

For å ha godt utbytte, er det viktig at du er god nok fra før. Ideelt sett burde du være god nok til å greie oppkjøringen før du tar dette kurset.

Gjennom kurset skal du videreutvikle:

  • forståelse for risikoen ved bilkjøring
  • evne til å motvirke blant annet møte-, utforkjørings- og forbikjøringsulykker
  • evne til å vurdere deg selv som fører


Kilde: Statens vegvesen